Dannelsesrejser.dk

Hvorfor Bibelen og dannelse?

- og hvordan vi læser Bibelen

"Mythen lader det foregaa udvortes, der er indvortes"
- Søren Kierkegaard, Begrebet Angest, §6

Grundideen bag dette ugekursus er, at en litterær og psykologisk genåbning af Bibelen vil kunne bidrage til at reaktualisere det, vi anser for at være Bibelens egentlige hensigt: At skildre menneskelivet med både psykologisk raffinement og litterær finesse. Pointen her er ikke at degradere Bibelens tekster, men tværtimod at frigive deres poetiske kraft. Ærindet med kurset er i forlængelse heraf at vise, hvordan Bibelens billedunivers og persongalleri igen kan vækkes til live ved hjælp af litterær analyse og psykologiske indsigter; hvordan der, med et billedligt udtryk fra en af fortællingens egne figurer, ”igen kan sættes kød og sener” på fortællingernes udtørrede og betydningsgolde knogler (Ez. 37,6). 
 
Ganske vist er Bibelen et litterært kludetæppe, syet sammen af fortællinger, der selv er små kludetæpper. Vi ønsker derfor at læse Bibelen i et helhedsperspektiv med et vågent øje for den iboende plotstruktur og bogens mange litterære figurer og interne krydsreferencer. Sigtet er at tage Bibelen alvorligt. Vi vil ikke se den som et stykke lokalhistorie, men som en af verdenslitteraturens perler og som en inspirerende skildring af menneskets sjæledyb.

Dannelse er ikke et arsenal, men en horisont, som den tyske filosof Hans Blumenberg har påpeget. Bibelen repræsenterer ikke et arsenal af hærdnet, dogmatisk udenadslære, men tilbyder derimod en horisont, hvori den menneskelige eksistens muligheder og risici tematiseres.
Velkommen til en psykologisk og litterær dannelsesrejse gennem Bibelens fascinerende tankelandskaber og underfundige billedunivers.

 

 

 

 

Ugens program

Underviserne

Læs mere om dannelse her Anders Fogh Jensen: Odysseus' gave