Dannelsesrejser.dk

Program: Bibelen på en uge

Vi gennemgår Bibelen ved at bestige ti pas, to om dagen. Første pas foregår fra kl. 9.30-12.30 og andet pas kl. 16-19, søndag til fredag. Onsdag er hvile- eller turdag.

Med nedslag i centrale tekstpassager gennemgår vi Bibelen fra start til slut. Vi læser den i et psykologisk og litterært lys med særligt blik for dens eksistentielle temaer.

Vores ugeprogram ser således ud:

1. Introduktion og kursets analytiske ramme. Vi gennemgår de psykologiske og litterære nøglebegreber, der ligger til grund for kursets læsning af Bibelen. Vi ser f.eks. på en række af de litterære markører, Bibelen har til fælles med andre af verdenslitteraturens perler. 

2. Mosebøgerne. I Mosebøgerne hører vi bl.a. om verdens skabelse, paradisuddrivelsen, Kain og Abel, Noa på Havet og Josef. Vi fokuserer her på det indre drama omkring jeg-personlighedens undfangelse og tidlige udvikling, hvor selve adskillelsen fra værens kilde udgør dramaets begyndelse og værkets blivende forudsætning.   

3. De historiske skrifter. Josva, Samson, Saul, Salomo m.fl. repræsenterer - i et eksistentielt perspektiv - jeg-personlighedens vellykkede grundlæggelse. Teksterne berører de psykologiske kernekonflikter, der hører med til at være et selvstændigt individ: narcissisme, psykisk inflation, grandiositet, splitting m.v. 

4. Visdomsskrifterne. Jobs bog, Prædikeren m.fl. peger på den rigide jeg-personligheds begrænsninger: absurditet, meningsløshed og eksistentiel tomhed. Visdomsskrifterne giver således stemme til en mere filosofisk bearbejdning af den fremmedgjorthed, som adskillelsen fra væren afstedkommer.  

5. De profetiske skrifter. Hos Esajas, Ezekiel og de øvrige profeter får vi i et dramatisk flammesyn præsenteret løftet om et nyt i morgen. På det psykologiske handlingsplan taler vi om den begrænsede jeg-personligheds sprængning og åbningen mod en ny bevidsthedsdimension.

6.  Evangelierne. Fortællingens nye helt, Jesus, markerer med Bibelens egne ord ’bevægelsen fra lovens tavler af sten til hjertets tavler af kød’. Eksistentielt betragtet peger Jesu lignelser på overgivelsen til den radikale sandhed, at adskillesen fra væren aldrig har fundet sted.  

       - Pausedag med plads til tur, hvile eller læsning -

7. Apostlenes Gerninger. Med afsæt i Paulus som litterær figur fokuserer vi på åndens frihed og forvandling. Pinseunderet markerer i en sådan læsning en overvindelse af den illusoriske adskillelse, som er jeg-personlighedens forudsætning. 

8. Brevene. I en filosofisk og litterært raffineret form står Brevene som Bibelens egen metakommentar til det paradoksale både-og, der findes hinsides jeg-personlighedens enten-eller. Paulus er igen en nøglefigur.   

9. Johannes Åbenbaring. Med Johannes Åbenbaring er vi tilbage, hvor dramaet tog sin begyndelse, nemlig ved Kundskabens Træ i Paradisets have. Eksistentielt betragtet understreges således den pointe, at den tilbagelagte erkendelsesrejse dybest set er uden afstand, idet dén, vi finder ved rejsens slutning, er os selv.  

10. Sammenfatning: Bibelen i overblik læst som et stykke litteratur skrevet af mennesker til mennesker om det at være menneske

 

Der vil ikke blive udleveret noget litteratur og du skal ikke læse lektier. Men det er en god idé at puste støvet af din bibel og tage den med.

 

Se også: Sådan læser vi Bibelen, Bibelen og dannelse