Dannelsesrejser.dk

Program: Arkitekturhistorien på en uge

Vi gennemgår arkitekturhistorien ved at bestige ti pas, to om dagen á 2,5 timer, fra kl.10.30-13 og 17.30-20. Her imellem er der altså fire og en halv times siesta med frokost. Vi ankommer lørdag, og har undervisning søndag, mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Onsdag er hvile- eller turdag.

Vi vil tildele perioden fra 1800 og fremefter mest vægt. Programmet vil i hovedtræk henover de ti pas indbefatte følgende emner med forbehold for ændringer:

1. Fra antikken til gotikken

2. Renæssance og barok – inklusiv barokkens genkomst i nutidig kunst og arkitektur 

3. Nyklassicisme og det sublimes arkitektur

4. Paris i det 19. århundredes storbyer

5. Wien 1900 – kunst, byplanlægning, psykoanalyse og arkitektur

6. Sansning af arkitekturen og byen 

--- hvile- eller turdag ---

7. Bauhausskolens design og arkitektur

8. Postmodernisme i USA og Europa

9. Arkitektur og angst

10. Det offentlige rum og medier

 

Du skal ikke lave lektier, men bare komme og lade dig indtage af arkitekturens historie i billeder og ord.