Dannelsesrejser.dk

Hvorfor den moderne litteratur og dannelse?

Hvorfor dannelse?

Dannelse er ikke et spørgsmål om paratviden eller pæne manerer. Dannelse er derimod et udtryk for den proces, der former personligheden. Dannelse er således altid et individuelt anliggende, men kun dén er dannet, som har været i frugtbart stofskifte med omverdenen. Goethe, der selv forfattede en mønstergyldig dannelsesroman sidst i 1700-tallet, mente, at mennesket kun kunne lære sig selv at kende ved at lære verden at kende, og at det for den enkelte person gjaldt om at komme ud over sig selv for derved at nå ind til sig selv. At være dannet vil sige, at man, som Shakespeare skrev, godt ved, at ’der findes en verden uden for Verona’. Dannelse er som tænke- og væremåde et ideal, der står i modsætning til den begrænsede provinsialisme, men også til dén omsiggribende fagidioti, der dels er blind for egne begrænsninger, dels savner sans for større sammenhænge. Dannelse drejer sig vel at mærke om andet og mere end det at tilegne sig og bearbejde en bred vifte af kundskaber og færdigheder til glæde for éns personlige udvikling. Som Villy Sørensen sagde: ”Dannelse har at gøre med fællesskab, man kan ikke bare være dannet for sig selv.” Dannelse handler med andre ord om en vedvarende, som oftest vanskelig vekselvirkning mellem individet og samfundet. Litteraturen har traditionelt spillet en fremtrædende rolle i forskellige epokers forestillinger og visioner om dannelse. Selvom – eller netop fordi – den klassiske litteratur er under pres fra oplevelsessamfundets overflødighedshorn af letfordøjelige fristelser, kan der være god grund til at besinde sig på denne væsentlige, vitaminrige dannelsestradition. For over hundrede år siden besvarede Georg Brandes spørgsmålet om, hvorfor vi skal læse, sådan her: ”For at forøge vor Indsigt, aflægge vore Fordomme og blive i stedse højere Grad Personligheder.” Vi vil på denne tur og dette kursus begive os af sted på en dannelsesrejse med tid og ro til fordybelse i de eviggyldige eksistensspørgsmål, som nogle af den europæiske litteraturs mest fremtrædende forfattere, fra Shakespeare til Houellebecq, har behandlet med stor indlevelse og skarpsindighed i deres stadig stærkt vedkommende digterværker. Vi lover, at du kommer hjem som et mere dannet menneske uden at læse lektier. Og dermed også, at du får noget med dig, som er uvurderligt og dog brugbart i enhver profession.  

Ugens program

Læs mere om dannelse her Anders Fogh Jensen: Odysseus' gave. 

"Jeg var særligt glad for den meget inspirerende og grundige gennemgang af stoffet, det har åbnet litteraturen for mig. Jeg har fordybet mig i noget vigtigt litteratur, som jeg måske ellers aldrig ville have fået kendskab til. Jeg vil anbefale kurset til andre: Du får simpelthen en mere sammenhængende forståelse af den verden, du lever i, men pas på, du vil aldrig kunne læse en bog på samme måde igen." -Kursusdeltager Morten Halberg.