Dannelsesrejser.dk

Hvorfor dannelse?

Dannelse er ikke et arsenal, men en horisont. At tage på dannelsesrejse handler derfor ikke om at få et arsenal at fyre med, men en horisont at navigere i forhold til.

Dannelse er ikke et spørgsmål om paratviden eller pæne manerer. Dannelse er derimod et udtryk for den proces, der former personligheden. Dannelse er således altid et individuelt anliggende, men kun dén er dannet, som har været i frugtbart stofskifte med omverdenen. Goethe, der selv forfattede en mønstergyldig dannelsesroman sidst i 1700-tallet, mente, at mennesket kun kunne lære sig selv at kende ved at lære verden at kende, og at det for den enkelte person gjaldt om at komme ud over sig selv for derved at nå ind til sig selv. At være dannet vil sige, at man, som Shakespeare skrev, godt ved, at "der findes en verden uden for Verona". Dannelse er som tænke- og væremåde et ideal, der står i modsætning til den begrænsede provinsialisme, men også til dén omsiggribende fagidioti, der dels er blind for egne begrænsninger, dels savner sans for større sammenhænge.

Dannelse drejer sig vel at mærke om andet og mere end det at tilegne sig og bearbejde en bred vifte af kundskaber og færdigheder til glæde for éns personlige udvikling. Som Villy Sørensen sagde: ”Dannelse har at gøre med fællesskab, man kan ikke bare være dannet for sig selv.” Dannelse handler med andre ord om en vedvarende, som oftest vanskelig vekselvirkning mellem individet og samfundet. Litteratur og mytologi har traditionelt spillet en fremtrædende rolle i forskellige epokers forestillinger og visioner om dannelse. Selvom – eller netop fordi – den klassiske litteratur og filosofien i det hele taget er under pres fra oplevelsessamfundets overflødighedshorn af letfordøjelige fristelser, kan der være god grund til at besinde sig på denne væsentlige, vitaminrige dannelsestradition.

For over hundrede år siden besvarede Georg Brandes spørgsmålet om, hvorfor vi skal læse, sådan her: ”For at forøge vor Indsigt, aflægge vore Fordomme og blive i stedse højere Grad Personligheder.” Vi vil på disse ture og disse kursuser begive os af sted på dannelsesrejse med tid og ro til fordybelse i de eviggyldige eksistensspørgsmål. Vi vil for eksempel konsultere nogle af den europæiske litteratur mest fremtrædende forfatter for at forstå, hvad disse har forfattere har tænkt med stor indlevelse og skarpsindighed i deres stadig stærkt vedkommende digterværker. Vi vil beskæftige os med de store filosoffers tanker og forstå dem på deres præmisser, men hele tiden have for øje, hvad de har at sige os i dag. Vi kan finde på at læse Bibelen litterært, psykologisk og eksistensfilosofisk eller vi vil gå på opdagelse i arkitekturens store strømninger for at kunne genkende bygningsmæssige udtryk i hverdagen.
Vi lover, at du kommer hjem som et mere dannet menneske uden at læse lektier. Og dermed også, at du får noget med dig, som er uvurderligt og dog brugbart i enhver profession.  

Læs mere om dannelse her Anders Fogh Jensen: Odysseus' gave