Dannelsesrejser.dk

Mennesket ude af sig selv, hjemme i sig selv II

Engelsholm Slot 2022

Mennesket ude af sig selv, hjemme i sig selv 

Undervisere: Morten Dyssel og Anders Fogh Jensen

På dette ugekursus på Engelsholm Højskole vil vi foretage en dannelsesrejse ind i eksistensen. Denne dannelsesrejse begynder ikke med spørgsmålet om, hvordan jeg mon bliver en anden, end den jeg er, eller endda bliver en bedre version af mig selv.  Dannelsesrejsen, som vi her vil foretage, begynder i stedet med grundspørgsmålet om, hvordan jeg skal blive den, jeg allerede er. For vore venner i dyreriget går det lidt lettere med den sag. De er jo efter alt at dømme fuldt og helt sig selv. Men mennesket sidder løst i sin væren. Det er derfor udfordret af spørgsmålet om, hvordan det overhovedet skal blive sig selv. På en måde ser dannelsesrejsen ganske vist ud til at være meget kort. For der er vel ingen vej at tilbagelægge, når man skal blive sig selv? Så skal man jo blot rejse derhen, hvor man allerede er. Ikke desto mindre viser denne dannelsesrejse sig at være menneskets mest uvejsomme rejse. ”Der gives et mål, men ingen vej”, som Franz Kafka engang skrev.    

På kurset undersøger vi kunsten at blive den man er ved at se på nogle af de vigtigste temaer i eksistensfilosofien. Vi sætter rammen ved at stille spørgsmålet om dannelse og eksistens Herefter ser vi på tre klynger af eksistentielle vilkår: 1) Når vi eksisterer, er vi for det første overladt til os selv. Vi ser derfor på angsten, døden og samvittigheden. 2) Når vi eksisterer, er vi for det andet udleveret til hinanden på godt og ondt. Vi ser derfor på mødet, skammen og det intrigante. 3) Og endelig: Når vi eksisterer, længes vi efter at ankomme til os selv. Vi ser derfor på splittelsen, viljen og kærligheden. Undervejs vil vi blive ledsaget af store filosoffer og forfattere og deres bud på, hvordan vi bliver os selv – blandt andre: Aristoteles, Spinoza, Kierkegaard, Nietzsche, Kafka, Heidegger og Sartre.

Kurset er ikke en terapeutisk uge, men det skulle undre os, om det, vi taler om, ikke angår os alle hver især. Man er altså velkommen som det menneske, man er.

Undervisere: Anders Fogh Jensen og Kasper Lysemose