Dannelsesrejser.dk

Engelsholm Slot 2020

Menneskets mørke sider

Dette er en dannelsesrejse ind i menneskets mørke sider. Litteraturen og filosofien har på forskellig vis forsøgt at vise menneskets mørke sider frem. Ikke bare de sider, mennesket skjuler for sig selv, men især også de kendte sider, som det skjuler for andre eller ikke vil kendes være ved. På dette kursus vil vi gerne vise menneskets skyggesider frem, ikke for at plædere for, at alt er tilladt eller prisværdigt, men for at vise, at meget grimt er normalt, og på den måde gøre det lettere at bebo det menneske, man er, og forsone sig med det, såvel som med andre mennesker.

Vi vil trække på litteraturens og filosofiens store reservoir af visdom og med det formål at lægge op til samtaler i ugens løb om, hvad et menneske er, og hvad man må forsone sig med.

 

- Skam

- Had

- Retfærdighedssans og hævn

- Vrede

- Længsel

- Jalousi

- Ressentiment

- Ondskab

- Splittelse og tvivl

- Ensomhed