Dannelsesrejser.dk

Har De egen virksomhed eller har De et kursusbudget i deres ansættelse? Så vil de kunne trække rejsen fra eller anvende Deres midler til kursus som efter- eller videreuddannelse. Skriv i kommentarfeltet, hvis De skal have en regning til Deres virksomhed eller arbejdsplads, hvortil den skal stiles, samt eventuelt andre ønsker til specifikationer.