Dannelsesrejser.dk

Program: Idéhistorier

Hvad er det for en tid vi lever i? Hvordan er vores samtid egentlig? 

Engang sagde man, at dumme og almindelige mennesker forstod sig på personer, de lidt kvikkere på begivenheder, og de lidt klogere forstod sig på ideer. Det kan være forkert, men den daglige mediestrøm synes ikke at privilegere ideerne i sine kaskader af snak. 

Derfor kan det være svært rigtigt at forstå den tid, vi lever i, og dermed også at forstå hvem vi selv er og hvori vores vilkår består. Når vi blot hører om, hvad der er sket og de domstolsagtige skænderier om hvem der havde skylden, når et hvert ’hvorfor’ bliver til et spørgsmål om strategi, så forstår vi ikke hvad der tænkes med det, der villes og gøres. Vores samtid forbliver banal for os. Men det er den ikke. Vores samtid bliver ugennemskuelig for os. Men det er den ikke.

Det må vi have rettet op på. Derfor indbyder vi til denne Dannelsesrejse – Idehistorier,  Forstå din samtid. Igennem en række af idéhistorier vil vi gøre det klart, hvordan den tid, vi nu lever i, blev til, og dermed også hvori den består. Det vil sige, at vi vil fokusere på de idéer, der har skabt vores samtid, hvordan de formede sig, hvordan de udgør vores nutid, og hvordan de vil hjælpe os til at forme vores fremtid. Intet mindre.

Det kan være banalt at sige at for at forstå et menneske, der hvor det er nu, må man forstå hvad det har med sig. Men om vores fælles samtid synes historien at være sendt til begravelse. Det er synd, fordi vi som kollektiv derved kommer til at leve som demente og vildfarne snakkesalige pludrehoveder.

At forstå sin samtid vil ikke mindst sige at forstå de idéer, der er på spil. De idéer der er medarvede, som nogle gange forsvinder og som dukker op igen. Undertiden kan man undre sig over, hvordan et emne kan få så meget tænding, mens noget vigtigere synes at fortone sig. Men det er næppe helt tilfældigt, og netop ved ikke bare at anskue personerne eller begivenhederne men idéerne, kan det blive tydeligt for os, hvordan vores samtid er sat sammen. Der handler om at fremdrage det, der ikke er synligt, men heller ikke skjult, så vi bedre forstår os selv og vores vilkår. Ved at udrulle en række idéhistorier ser vi nye sammenhænge mellem det, vi er gjort af, og den facon hvormed vores måde at pege fremad er præget.

Velkommen til en Dannelsesrejse, hvor vi skal forstå os på os selv som væsener i vores nutid. 

 

UGEPROGRAM 

 

Torsdag RejsedagFredag
1. dag
Lørdag
2. dag
Søndag
3. dag 
Mandag
 4. dag
Tirsdag
 5. dag
Onsdag
 6. dag
9-12RejseSamtidens idéhistorieKrigens idéhistorieTeknologiens idéhistorie/
Klimaets idéhistorie
HviledagDystopiernes idéhistorieIdentitetens idéhistorie
12-16SiestaSiestaSiestaHviledagSiestaSiesta
16-19  Styresystemernes idéhistorieProjektsamfundets idéhistorieVidensautoriteternes idéhistorie/
Spiritualitetens idéhistorie
HviledagKærlighedens idéhistorieOpsamling og overblik
20-21PræsentationHviledag