Dannelsesrejser.dk

Undervisere

Underviser: Anders Fogh Jensen

Anders Fogh Jensen (f.1973) er forfatter, dramatiker og selvstændig filosof. Han holder foredrag, filosofiske samtaler, supervision, filosofisk konfirmation og dannelsesrejser. Anders har speciale i det 20. århundredes franske filosofi og har bl.a. skrevet ni bøger om hhv. metaforer, Foucault, epidemier, Kierkegaard, projektsamfundet, pseudoarbejde, og senest en bog om narrative samtaler. Han deltager hyppigt i den trykte presses debat om vores samtid, og har derudover skrevet teaterstykket De danser alene (Rialto 2017).
www.filosoffen.dk

 

 

"Anders Fogh Jensen fik helt fra starten af første undervisningspas skabt en stemning af ro, rummelighed og imødekommenhed. Den gennemsyrede det hele, og dem, jeg har haft kontakt med, siden vi kom hjem, har også understreget netop det. Hold endelig fast i det – du gør det på en virkelig god måde. Vi var i gode hænder."- Kursusdeltager Tanja. Underviser: Kasper Lysemose

Kasper Lysemose er ph.d. i filosofi på en afhandling om den tyske filosof og idéhistoriker Hans Blumenberg, der især har beskæftiget sig med metaforernes rolle i filosofiens historie. Efter sine Ph.d.-studier har Kasper arbejdet som postdoc forsker dels på Center for Subjektivitetsforskning på Københavns Universitet, hvor han forskede i fænomenologisk antropologi, og dels på Aarhus Universitet, hvor han forskede i eksistentiel antropologi. Udover sin universitetsundervisning har Kasper i mange år været en flittig foredragsholder, især på Folkeuniversitetets afdelinger rundt om i landet. Emnerne for Kaspers foredrag – angst, udødelighed, tænkning, sandhed, sprog, mening, fællesskab og meget mere – afspejler hans interesse for filosofiens klassiske og eksistentielle emner.