Ånden, selvet og sprængfarlig splittelse


Dette afsnit starter i sammenstødets tegn, for det svære emne der bliver taget op, nemlig ånd, har de fleste et forhold til og en mening om. Og det er også tilfældet på Dannelsesrejsen, hvor diskussioner hurtigt kan få et metafysisk islæt. Med Klaus, Erik og Herluf kommer vi rundt i næsten alle afkroge af emnet, lige fra naturvidenskabens Big Bang over 'spirituel mindpower' til kosmologiens reinkarnation. Og for at sætte det hele på spidsen og i perspektiv kommer man som lytter også med på en ekskursion til Granada, der har en blodig historie fyldt med netop religiøse og åndelige stridigheder.